Budoucnost

Ceník Budoucnost se odvíjí podle toho, jaká je cena na světových burzách. Když cena elektřiny nebo plynu klesá, šetříte. Pokud naopak cena stoupne, vaše koncová cena může být o něco vyšší. 

Pro koho je určený:

- zákazníky s povědomím o trhu s elektřinou
- domácnost, která přemýšlí nad svými výdaji
- firma, která chce řídit svůj nákup i s malou spotřebou

Výhody:

aktuální cena i za trvání závazku

produkt je k dispozici pro všechny distribuční sazby

Minimalizace rizika nákupu elektřiny v nevhodný okamžik díky rozložení nákupu do více kroků.

Aktuální vývoj cen elektřiny

Zdroj: Kurzy.cz

Aktuální vývoj cen plynu

Platnost této ceny končí nejpozději uplynutím kalendářního roku, ve kterém budou zahájeny dodávky na základě Smlouvy. Pro každý následující kalendářní rok, ve kterém budou realizovány dodávky na základě Smlouvy bude jednotková cena za 1MWh komodity určena zvlášť, a to výpočtem podle následujícího vzorce:

  • jednotková cena v Kč/1MWh = G * ČNB + CO

kde G je prostý aritmetický průměr zavíracích cen finančních futures kontraktů kotovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (dále jen „PXE“) pro produkt G PXE CZ BL CAL za období od 01.01. do 30.11. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku,na který se cena stanovuje, uvedený v EUR/1MWh, ČNB je ekvivalent částky 1EUR v Kč dle směnného kurzu devizového trhu, vyhlášeného Českou národni bankou pro den 10.12. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje a CO je cena obsluhy OM stanovená Dodavatelem jako součást ceny za komodit v tabulce výše Detail ceny je uveden v kompletním ceníku.

Všechny ceníky ke stažení

 
Možná hledáte

- Ke stažení

- Ceníky

- Výpověď

- O změně dodavatele

- Zpětná vazba na obchodníky

- VOP

O dodavateli

- Změna dodavatele elektřiny

- Změna dodavatele plynu

- Kariéra

- Platební údaje 999969/0100

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook
  • Instagram

e-mail: info@cebud.cz

info linka: +420 212 246 997

official-cashback-logo-signature.png

© 2018 Česká energetická budoucnost s.r.o.