top of page

Budoucnost

Ceník Budoucnost se odvíjí podle toho, jaká je cena na světových burzách. Když cena elektřiny nebo plynu klesá, šetříte. Pokud naopak cena stoupne, vaše koncová cena může být o něco vyšší. 

Pro koho je určený:

- zákazníky s povědomím o trhu s elektřinou
- domácnost, která přemýšlí nad svými výdaji
- firma, která chce řídit svůj nákup i s malou spotřebou

Výhody:

aktuální cena i za trvání závazku

produkt je k dispozici pro všechny distribuční sazby

Minimalizace rizika nákupu elektřiny v nevhodný okamžik díky rozložení nákupu do více kroků.

Spotřeba MWh
Stálý plat, Kč za 1 měsíc bez DPH
Cena, Kč za 1 MWh bez DPH
Cena obsluhy OM (CO) za 1 MWh
do 1,89
120,-
1718,-
499,-
nad 1,89 do 7,56
120,-
1718,-
499,-
nad 7,56 do 15,0
120,-
1718,-
499,-
nad 15,0 do 25,0
120,-
1718,-
499,-
nad 25,0 do 45,0
120,-
1718,-
499,-
nad 45,0 do 63,0
120,-
1718,-
499,-
nad 63,0 do 630,0
120,-
1718,-
499,-

Platnost této ceny končí nejpozději uplynutím kalendářního roku. Pro každý následující kalendářní rok, ve kterém budou realizovány dodávky na základě Smlouvy bude jednotková cena za 1MWh komodity určena zvlášť, a to výpočtem podle následujícího vzorce:

  • jednotková cena v Kč/1MWh = G * S * ČNB + CO

kde G je prostý aritmetický průměr zavíracích cen  finančních futures kontraktů kotovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (dále jen „PXE“) pro produkt EEX CZ VTP Natural Gas Futures Year za období od 01.01. do 30.11. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje, uvedený v EUR/1MWh, S je koeficient strukturování odběru a rovna se 1,55, ČNB je ekvivalent částky 1EUR v Kč dle směnného kurzu devizového trhu, vyhlášeného Českou národni bankou pro den 10.12. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje a CO je cena obsluhy OM stanovená Dodavatelem jako součást ceny za komodit v tabulce výše.

Výsledná jednotková cena za 1MWh komodity se zaokrouhluje podle matematických pravidel vždy na celé číslo bez desetinných míst. Hodnotu EEX CZ VTP Natural Gas Futures Year, použitou v jednotlivých kalendářních letech dle ujednání shora lze zjistit výpočtem z údajů za příslušné období předchozího kalendářního roku, uveřejněných na webových stránkách http://www.pxe.cz/On-Line/Futures/, směnný kurz devizového trhu, vyhlášený Českou národní bankou a použitý v jednotlivých kalendářních letech dle ujednání shora lze zjistit na webových stránkách http://www.cnb.cz.

Aktuální vývoj cen elektřiny

Zdroj: Kurzy.cz

Aktuální vývoj cen plynu

Všechny ceníky ke stažení

Ke stažení
bottom of page