top of page

PLYN

Výhody našeho plynu:

Naše cena je dlouhodobě výhodná!

Pro výhodnou cenu není třeba se vázat.

Zákazník je pro nás vždy na prvním místě.

Rychlá navigace:
Nevíte si rady?
Poradíme vám!

Budeme vás kontaktovat.

Aktuální vývoj cen plynu

Jak se stát zákazníkem a ušetřit?

Rádi se vám budeme věnovat jak osobně nebo po telefonu. Pokud se k vám nedostaneme osobně, smlouvu můžete podepsat s našim kurýrem. Přechod k nám je plynulý a bez problémů. On-line navíc s bonusem!

Telefonicky >

Emailem >

Osobně >

On-line na webu >

Nejlépe s aktuálním vyúčtováním nás kontaktujte:

Zdroj: Kurzy.cz

Chci přejít k Budoucnosti

Přechod je hračka, všechno zařídíme za vás!

On-line

Zařídíme za vás, jak změnu dodavatele, tak i přepis majitele. Smlouvu si pohodlně připravíte na webu a přiveze vám ji kurýr. Vše si můžete předem přečíst na emailu.

Telefonicky

Změnu dodavatele nebo přepis majitele odběrného místa můžete probrat i s naší operátorkou, která vám vše připraví a zašle k podpisu.

Osobně

Rádi k vám pošleme našeho obchodníka, který přímo u vás může lépe zjistit potřeby vaší firmy či domácnosti. Vše potřebné pak vyřídíte rovnou s ním.

Chci jen nabídku

Stačí nám zaslat vaše vyúčtování nebo podklady k převodu a my vás kontaktujeme. Občas se nám podaří najít něco pod pultem, tak neváhejte.

Chci přejít

Ceníky

 • Je změna dodavatele elektřiny náročná? Co vše obnáší?
  Změnit dodavatele je snadné. Samozřejmě vám s ní rádi pomůžeme. Prakticky se pak jedná o výpověď současnému dodavateli, kteoru za vás můžeme poslat i my. K přihlášení se k novému dodavateli pak stačá jen podepsat s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky.
 • Bude třeba vyměnit elektroměr? Budou se kopat nové dráty?
  Jediné, co se pro vás změní, bude faktura za elektřinu. Také budete muset změnit příkaz v bance, pokud zálohy za elektřinu platíte inkasem nebo trvalým příkazem. Pokud využíváte SIPO, nic se pro vás nezmění.
 • Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?
  Distributor zajišťuje transport elektřiny z elektrárny k vám a stará se o údržbu fyzického vedení energií. Distributora změnit nemůžete, leda by k vašemu domu někdo postavil nové vedení.. Dodavatel je společnost, od níž kupujete samotnou elektřinu coby komoditu. Proto si můžete mezi dodavateli vybrat. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor má povinnost elektřinu přes svou distribuční síť propustit. Mezi největší distributory patří ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a. s.
 • Co je to Distributor?
  Distributor je držitel licence na distribuci plynu. Provozuje distribuční soustavu, která je zřizována ve veřejném zájmu. Jedná se o právnickou osobu, nezávislou na obchodníkovi s plynem. Svoji činnost provozuje na konkrétním území na základě licence vydané ERÚ. Distributor zůstává i po změně dodavatele neměnný.
 • Co je to Dodavatel?
  Dodavatel zemního plynu je zodpovědný za dodání zemního plynu do odběrného místa zákazníka a to na základě smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu.
 • Co všechno platím v rámci vyúčtování za elektřinu?
  Cena elektřiny se skládá z platby pro dodavatele, distributora a daní (DPH a daně z elektřiny). Platí přitom, že zhruba polovinu částky s daněmi platíte dodavateli a polovinu distributorovi
 • Co jsou to služby distributora? Kolik stojí?
  Služby distributora jsou součástí regulované složky ceny za elektřinu. Zahrnuje například náklady na údržbu, obnovu a rozvoj elektrizační soustavy nebo provádění odečtů.
 • Jak často se mění ceny elektřiny?
  Ceny elektřiny se obvykle mění jednou do roka. Regulovanou část ceny každoročně stanovuje svým cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad (vždy do 30. listopadu) s platností od 1. ledna na celý následující kalendářní rok. Neregulovaná část ceny, tedy zejména platba za silovou elektřinu, pak záleží na vámi vybraném tarifu elektřiny.
 • Co když můj nový dodavatel zkrachuje? Nezůstanu bez elektřiny?
  Bez elektřiny určitě nezůstanete. V případě krachu vašeho dodavatele si vás do doby, než si vyřídíte přechod k jinému dodavateli, převezme tzv. dodavatel poslední instance, který vám bude dodávat elektřinu za ceny určené Energetickým regulačním úřadem.
 • Kdo je to dodavatel poslední instance?
  Dodavatel poslední instance vám musí ze zákona dodat elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem v případě, že váš dodavatel elektřiny vám není schopen nadále dodávat elektrickou energii. Dodavatel poslední instance také dodává elektřinu domácnostem, které si zatím svého dodavatele elektřiny nevybraly.
 • Jaké jsou typy měření?
  A - průběhové měření s možností zaručeného dálkového přenosu odečtených dat standardně u odběrů nad 2.100 Mwh/rok B - průběhové měření bez dálkového přenosu dat u odběrů 2.100 až 52.000 Mwh/rok C - neprůběhové měření bez dálkového přenosu dat, u odběrů 0 až 2.100 Mwh/rok
 • Kdo kontroluje trh s elektřinou?
  Celý trh s elektřinou je kontrolován státním Energetickým regulačním úřadem, který také tvoří a dohlíží na dodržování stanovených pravidel.
 • Co je to adresa odběrného místa?
  Adresa odběrného místa je stanovena v místě napojení elektrické přípojky k elektrické síti. Pokud se nemění název ulice nebo číslo popisné, zůstává stejná. Nemusí se shodovat s trvalou ani korespondenční adresou.
 • Kdo je to alternativní dodavatel?
  Dodavatelé, kteří konkurují zavedeným energetickým gigantům. Na trhu pracují operativněji, a proto mohou mnohdy nabídnout nižší ceny elektřiny. I my jsme alternativní dodavatel.
 • Co je to ANDE (Asociace nezávislých dodavatelů energií)?
  Asociace založená v Praze 17.9.2013 si klade za cíl vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií a ostatních subjektů na trhu energií. Platforma bude vést k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. Svou činností tak přispívá ke zkvalitnění služeb především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi. Mezi její členy patří Akcenta Energie, Amper Market, Centropol Energy, Corasta, Europe Easy Energy, Global Energy, Oaza-energo, Optim Trade, Right Power Energy a X Energie.
 • Co jsou to služby operátora trhu?
  Jde o část regulované ceny za elektřinu, kterou spotřebitelé přispívají na činnost operátora trhu (OTE). Kromě koncových zákazníků přispívají na jeho činnost také výrobci a obchodníci s elektřinou.
 • Co jsou to systémové služby?
  Je součástí regulované části ceny za elektřinu, kterou stanovuje Energetický regulační úřad.
 • Jaká je daň z elektřiny?
  Kromě DPH podléhá elektřina i ekologické dani, jejíž výše závisí na množství spotřebované energie. Nevztahuje se na elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů.
 • Kdo je to ČEPS ?
  Státem vlastněný správce přenosové soustavy, tedy páteřní síťě vedení, kterou proudí elektrická energie ve velkých měřítcích, především o velmi vysokém napětí 200 kV a zvláště vysokém napětí 400 kV
 • Co je to číslo elektroměru?
  Jde o výrobní a evidenční číslo elektroměru. Najdete jej na vyúčtování nebo na štítku elektroměru.
 • Co je to EAN?
  Osmnáctimístný číselný kód EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa. Bývá uvedený ve fakturách i smlouvě.
 • Co je to DS ? (Distribuční sazba elektřiny)
  Distribuční sazby elektřiny udávají podmínky a ceny dodávek elektřiny. Člení se na jednotarifové a dvoutarifové, které se od sebe liší v závislosti na tom, jestli spotřebitelé odebírají elektrickou energii pouze ve vysokém tarifu, nebo střídavě ve vysokém a nízkém tarifu.
 • Jaké jsou distribuční oblasti?
  Distribuční oblast ČEZ Území pokrývající většinu republiky (s výjimkou Prahy a jihu Čech a jihu Moravy), kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor ČEZ. Na tomto území je společnost ČEZ zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů. Distribuční oblast E.ON Území pokrývající Jihomoravský, Jihočeský, Zlínký kraj (bez Vsetínska), Kraj Vysočina (bez Havlíčkobrodska) a malá část Olomouckého kraje, kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor E.ON. Na tomto území je společnost E.ON zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů. Distribuční oblast PRE Území Prahy, kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor PRE. Na tomto území je společnost PRE zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů.
 • Co je to ERÚ ?
  Státem zřízený Energetický regulační úřad působí jako dozorce na trhu s energiemi v ČR. Stará se o udržení volné soutěže mezi dodavateli, vyřizuje stížnosti od jejich klientů a z části také určuje cenu elektřiny.
 • Co je to hlavní jistič?
  Samočinný vypínač, který přeruší dodávku elektřiny, když má v síti dojít ke zkratu, přetížení či jiné poruše. Tím chrání elektrospotřebiče před poškozením.
 • Kdy začíná noční proud? Co je to HDO?
  Pomocí tohoto systému distributor elektřiny přepíná mezi vysokým a nízkým tarifem. Přijímač je součástí elektroměru u zákazníka. Systém lze využívat i při spouštění veřejného osvětlení, osvětlení dopravních značek apod. V kolik hodin začne váš nízký tarif se dozvíte na strákách svého distributora.
 • Jak se měří elektřina?
  Základní jednotkou měření elektrické energie je watthodina. Jedna watthodina odpovídá práci stroje s příkonem jeden watt po dobu jedné hodiny. Určitě znáte její násobky. Kilowatthodina (kWh) je základní jednotka měření spotřeby elektrické energie. Jednu kWh spotřebuje například 100 W žárovka za 10 hodin svícení. 1000 kWh je jedna megawatthodina (1 MWh).
 • Kdy mi hrozí neoprávněný odběr?
  Jedná se například o situaci, kdy zákazník odebírá elektřinu bez uzavřené smlouvy, bez elektroměru nebo při opakovaném neplacení účtů za elektřinu. Do neoprávněného odběru se může spotřebitel dostat také pokud jeho elektroměr špatně nebo vůbec nezaznamenává, případně jestliže nebyl vůbec připojen nebo opakovaně odmítl poskytnout přístup k zařízení. Tyto situace by neměly nastat a zákon je zakazuje.
 • Co je to obnovitelný zdroj energie? (Obnovitelné zdroje energie)
  Jde takové zdroje energie, které mají schopnost se obnovovat a nelze je proto vyčerpat. Získávají se z vody, větru, slunečního záření a využívá se také geotermální energie, energie příboje a přílivu oceánů i energie získaná spalováním biomasy nebo využitím tepelných čerpadel. Přírodní zdroj energie, který budeme moci využívat další tisíce až miliardy let a který se dokáže částečně nebo úplně obnovit bez přispění člověka. Patří sem energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.
 • Co je to OTE?
  Operátor trhu (OTE) je akciová společnost vlastněná státem, která zajišťuje chod trhu energetiky. Má na starosti mimo jiné změnu dodavatele elektřiny z technického hlediska. Vede také měsíční statistiky počtu odběratelů u jednotlivých dodavatelů.
 • Kdy se řeší přepis majitele odběrného místa?
  Tato situace nastane při změně majitele - při prodeji domu, změně bydliště či úmrtí majitele apod.
 • Co je to smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny?
  Uzavírá se s dodavatelem elektřiny. Ten má na základě smlouvy povinnost zajistit přenos, distribuci elektřiny a systémové služby s tím, že zákazník mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Tento typ smlouvy lze ukončit a uzavřít ji s jiným dodavatelem, který může nabízet lepší ceny nebo výhodnější podmínky.
 • Co je to smlouva o distribuci elektřiny? (SOP)
  Uzavírá se s provozovatelem distribuční soustavy na daném území a nelze ji tedy pro dané odběrné místo uzavřít s jiným distributorem. Ve smlouvě se distributor zavazuje dopravit zákazníkovi sjednané množství elektřiny, přičemž zákazník mu za to zaplatí regulovanou cenu.
 • Je možné změnit distribuční sazbu?
  Pro změnu distribuční sazby musí odběrné místo splňovat kritéria velikosti odběru elektřiny a vybavenost elektrickými spotřebiči dle konkrétní sazby. Změnu provádí Váš distributor.

Nejčastější otázky k plynu

Ceníky plyn
bottom of page