PLYN

Výhody našeho plynu:

Naše cena je dlouhodobě výhodná!

Pro výhodnou cenu není třeba se vázat.

Zákazník je pro nás vždy na prvním místě.

Rychlá navigace:
Nevíte si rady?
Poradíme vám!

Budeme vás kontaktovat.

Aktuální vývoj cen plynu

Jak se stát zákazníkem a ušetřit?

Rádi se vám budeme věnovat jak osobně nebo po telefonu. Pokud se k vám nedostaneme osobně, smlouvu můžete podepsat s našim kurýrem. Přechod k nám je plynulý a bez problémů. On-line navíc s bonusem!

Telefonicky >

Emailem >

Osobně >

On-line na webu >

Nejlépe s aktuálním vyúčtováním nás kontaktujte:

Zdroj: Kurzy.cz

Chci přejít k Budoucnosti

Přechod je hračka, všechno zařídíme za vás!

On-line

Zařídíme za vás, jak změnu dodavatele, tak i přepis majitele. Smlouvu si pohodlně připravíte na webu a přiveze vám ji kurýr. Vše si můžete předem přečíst na emailu.

Telefonicky

Změnu dodavatele nebo přepis majitele odběrného místa můžete probrat i s naší operátorkou, která vám vše připraví a zašle k podpisu.

Osobně

Rádi k vám pošleme našeho obchodníka, který přímo u vás může lépe zjistit potřeby vaší firmy či domácnosti. Vše potřebné pak vyřídíte rovnou s ním.

Chci jen nabídku

Stačí nám zaslat vaše vyúčtování nebo podklady k převodu a my vás kontaktujeme. Občas se nám podaří najít něco pod pultem, tak neváhejte.

 

Ceníky

Je změna dodavatele plynu náročná? Co vše obnáší?


Změnit dodavatele je snadné. Samozřejmě vám s ní rádi pomůžeme. Prakticky se pak jedná o výpověď současnému dodavateli, kteoru za vás můžeme poslat i my. K přihlášení se k novému dodavateli plynu pak stačí jen podepsat s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky.
Bude třeba vyměnit plynoměr? Budou se stavět nové potrubí?


Jediné, co se pro vás změní, bude faktura za plyn. Také budete muset změnit příkaz v bance, pokud zálohy za plyn platíte inkasem nebo trvalým příkazem. Pokud využíváte SIPO, nic se pro vás nezmění.
Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?


Distributor zajišťuje transport plynu k vám a stará se o údržbu fyzického potrubí. Distributora změnit nemůžete, leda by k vašemu domu někdo postavil novou distribuční síť.

Dodavatel je společnost, od níž kupujete samotný plyn coby komoditu. Proto si můžete mezi dodavateli vybrat. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor má povinnost plyn přes svou distribuční síť propustit.
Mezi největší distributory patří GasNet, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. nebo Pražská plynárenská distribuce, a.s.
Co všechno platím v rámci vyúčtování za plyn?


Cena plynu se skládá z platby pro dodavatele, distributora a daní (DPH a daně z plynu). Platí přitom, že zhruba polovinu částky s daněmi platíte dodavateli a polovinu distributorovi
Jak často se mění ceny plynu?


Ceny plynu se obvykle mění jednou do roka. Regulovanou část ceny každoročně stanovuje svým cenovým rozhodnutím Energetický regulační úřad (vždy do 30. listopadu) s platností od 1. ledna na celý následující kalendářní rok.
Kdo je to dodavatel poslední instance?


Dodavatel poslední instance vám musí ze zákona dodat elektřinu za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem v případě, že váš dodavatel elektřiny vám není schopen nadále dodávat elektrickou energii. Dodavatel poslední instance také dodává elektřinu domácnostem, které si zatím svého dodavatele elektřiny nevybraly.
Co když můj nový dodavatel zkrachuje? Nezůstanu bez dodávek plynu?


Bez plynu určitě nezůstanete. V případě krachu vašeho dodavatele si vás do doby, než si vyřídíte přechod k jinému dodavateli, převezme tzv. dodavatel poslední instance, který vám bude dodávat zemní plyn za ceny určené Energetickým regulačním úřadem.
Co je to Distributor?


Distributor je držitel licence na distribuci plynu. Provozuje distribuční soustavu, která je zřizována ve veřejném zájmu. Jedná se o právnickou osobu, nezávislou na obchodníkovi s plynem. Svoji činnost provozuje na konkrétním území na základě licence vydané ERÚ. Distributor zůstává i po změně dodavatele neměnný.
Co je to Dodavatel?


Dodavatel zemního plynu je zodpovědný za dodání zemního plynu do odběrného místa zákazníka a to na základě smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu.
Kdo kontroluje trh s plynem?


Celý trh s plynem je kontrolován státním Energetickým regulačním úřadem, který také tvoří a dohlíží na dodržování stanovených pravidel.
Co je to adresa odběrného místa?


Adresa odběrného místa je stanovena v místě napojení plynové přípojky k elektrické síti. Pokud se nemění název ulice nebo číslo popisné, zůstává stejná. Nemusí se shodovat s trvalou ani korespondenční adresou.
Kdo je to alternativní dodavatel?


Dodavatelé, kteří konkurují zavedeným energetickým gigantům. Na trhu pracují operativněji, a proto mohou mnohdy nabídnout nižší ceny elektřiny. I my jsme alternativní dodavatel.
Co je to ANDE (Asociace nezávislých dodavatelů energií)?


Asociace založená v Praze 17.9.2013 si klade za cíl vytvořit platformu pro vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými dodavateli energií a ostatních subjektů na trhu energií. Platforma bude vést k odstraňování existujících legislativních, technických a procesních překážek fungování liberalizovaného trhu. Svou činností tak přispívá ke zkvalitnění služeb především ve vztahu ke konečnému zákazníkovi. Mezi její členy patří Akcenta Energie, Amper Market, Centropol Energy, Corasta, Europe Easy Energy, Global Energy, Oaza-energo, Optim Trade, Right Power Energy a X Energie.
Co jsou to služby distributora? Kolik stojí?


Služby distributora jsou součástí regulované složky ceny za elektřinu. Zahrnuje například náklady na údržbu, obnovu a rozvoj elektrizační soustavy nebo provádění odečtů.
Co jsou to služby operátora trhu?


Jde o část regulované ceny za elektřinu, kterou spotřebitelé přispívají na činnost operátora trhu (OTE). Kromě koncových zákazníků přispívají na jeho činnost také výrobci a obchodníci s elektřinou.
Co jsou to systémové služby?


Je součástí regulované části ceny za elektřinu, kterou stanovuje Energetický regulační úřad.
Co je to číslo plynoměru?


Jde o výrobní a evidenční číslo plynoměru. Najdete jej na vyúčtování nebo na štítku plynoměru.
Co je to EIC?


Osmnáctimístný číselný kód EIC slouží k identifikaci odběrného místa. Bývá uvedený ve fakturách i smlouvě.
Jaké jsou distribuční oblasti?


Distribuční oblast GASnet (RWE) Území pokrývající většinu republiky (s výjimkou Prahy a jihu Čech a jihu Moravy), kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor GASnet. Na tomto území je společnost Inogy zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů. Distribuční oblast E.ON Území pokrývající Jihomoravský, Jihočeský, Zlínký kraj (bez Vsetínska), Kraj Vysočina (bez Havlíčkobrodska) a malá část Olomouckého kraje, kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor E.ON. Na tomto území je společnost E.ON zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů. Distribuční oblast PPD Území Prahy, kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor Pražská plynárenská distribuce (PPD). Na tomto území je společnost Pražská plynárenská zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů.
Co je to ERÚ ?


Státem zřízený Energetický regulační úřad působí jako dozorce na trhu s energiemi v ČR. Stará se o udržení volné soutěže mezi dodavateli, vyřizuje stížnosti od jejich klientů a z části také určuje cenu elektřiny.
Kdy mi hrozí neoprávněný odběr?


Jedná se například o situaci, kdy zákazník odebírá elektřinu bez uzavřené smlouvy, bez elektroměru nebo při opakovaném neplacení účtů za elektřinu. Do neoprávněného odběru se může spotřebitel dostat také pokud jeho elektroměr špatně nebo vůbec nezaznamenává, případně jestliže nebyl vůbec připojen nebo opakovaně odmítl poskytnout přístup k zařízení. Tyto situace by neměly nastat a zákon je zakazuje.
Co je to obnovitelný zdroj energie? (Obnovitelné zdroje energie)


Jde takové zdroje energie, které mají schopnost se obnovovat a nelze je proto vyčerpat. Získávají se z vody, větru, slunečního záření a využívá se také geotermální energie, energie příboje a přílivu oceánů i energie získaná spalováním biomasy nebo využitím tepelných čerpadel. Přírodní zdroj energie, který budeme moci využívat další tisíce až miliardy let a který se dokáže částečně nebo úplně obnovit bez přispění člověka. Patří sem energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.
Co je to OTE?


Operátor trhu (OTE) je akciová společnost vlastněná státem, která zajišťuje chod trhu energetiky. Má na starosti mimo jiné změnu dodavatele elektřiny z technického hlediska. Vede také měsíční statistiky počtu odběratelů u jednotlivých dodavatelů.
Kdy se řeší přepis majitele odběrného místa?


Tato situace nastane při změně majitele - při prodeji domu, změně bydliště či úmrtí majitele apod.
Co je to smlouva o sdružených službách dodávky plynu?


Uzavírá se s dodavatelem plynu. Ten má na základě smlouvy povinnost zajistit přenos, distribuci plynu a systémové služby s tím, že zákazník mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Tento typ smlouvy lze ukončit a uzavřít ji s jiným dodavatelem, který může nabízet lepší ceny nebo výhodnější podmínky.
Co je to smlouva o distribuci plynu? (SOP)


Uzavírá se s provozovatelem distribuční soustavy na daném území a nelze ji tedy pro dané odběrné místo uzavřít s jiným distributorem. Ve smlouvě se distributor zavazuje dopravit zákazníkovi sjednané množství plynu, přičemž zákazník mu za to zaplatí regulovanou cenu.

Nejčastější otázky k plynu