top of page

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DODÁVCE ENERGIÍ

Aktualizováno: 24. 10. 2018

PŘI ZVÝŠENÍ CEN NEBO ZMĚNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Jedná se o nejméně častý o to však urgentnější případ. Protože těchto možností si je vědomo stále více zákazníků, dodavatelé se změnám VOP vyhýbají. O změně ceníku za běhu smlouvy to platí dvojnásob. Výpověď smlouvy má svá pravidla.


Důležité jsou lhůty. Pokud vás dodavatel informoval o chystaných změnách s předstihem alespoň 30 dnů před jejich účinností, musíte stihnout odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před dnem zvýšením ceny nebo změnou smluvních podmínek. Když dodavatel na svou informační povinnost zapomněl nebo ji promeškal, lhůta pro odstoupení se prodlužuje na 3 měsíce od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY UZAVŘENÉ MIMO PROSTORY OBVYKLÉ K PODNIKÁNÍ

Právo na odstoupení od smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání je asi nejznámějším právem nejen v oblasti energií. Využít ho můžou prakticky všechny fyzické osoby. V Energetickém zákoně je zakotvena možnost odstoupit od smlouvy bez sankcí a bez udání důvodu až 15 dnů po zahájením první dodávky energií. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud výpověď doručíte dodavateli před termínem zahájení dodávek, zpravidla dodavatel dodávku ani nezahájí.

Tento formulář hledáte nejčastěji. Jedná se o výpověď smlouvy, kterým odstupuje většina zákazníků po podpisu smlouvy s D2D obchodníkem nebo sjednáním smlouvy přes aktivní callcentra.


Výpověď může podat spotřebitel v postavení spotřebitele, který uzavřel smlouvu mimo obchodní prostory. Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page