top of page

Budoucnost plynu - zvýší se jeho cena ještě?

Aktualizováno: 13. 8. 2019

V posledních měsících můžete, častěji než dříve bývalo zvykem, narazit na názory o rostoucí ceně plynu. Ke zdražování plynu objektivně dochází, jsou však faktory vedoucí k nárůstu cen trvalé?


Mění se charakter trhu. Zatímco dříve byl trh jasně definovaný - existoval jeden dovozce (RUSKO), který potrubím dodával plyn do sebou obhospodařované části světa, dnes se trh mění i s příchodem zkapalněného plynu dopravovaného přes moře. Plyn tak již rozhodně není lokální komoditou. Nyní se objevují zcela nové možnosti. Jednak se prudce rozšiřuje počet míst, odkud se dá dopravovat ztekucený plyn (LNG) od Austrálie až po západní Kanadu a také potenciálních zdrojů plynu je tolik, že některé zdroje zatím nebylo možno otevírat, protože se nenašel investor, který by vzhledem k realizačním cenám těžby investoval.

Světová praxe naznačuje, že spotřeba plynu snadno roste v lokalitách, kde je plyn lokální surovinou. Cena plynu je díky tomu často bezkonkurenční. Do míst kam je plyn potřeba dopravit má cena přepravy plynu na jeho oblíbenost zásadní vliv. Často tak do hry vstupují další alternativy, zejména jiná fosilní paliva nebo obnovitelné zdroje.

Konečná cena plynu však klesá s vyšším odběrem. Vysoký potenciál má tak plyn i ve velkých městech, kde může sloužit jako jednoduchá alternativa s často nižšími emisemi než mají fosilní paliva.


Předpokládá se, že největší nárůst a potenciál spotřeby bude v průmyslu. Obnovitelné zdroje nemají v průmyslové výrobě významný vliv zejména tam, kde je potřeba mnoho tepla. Významným faktorem bude snížení emisí a také dostupnost zdroje plynu. Právě rozvoj spotřeby plynu v průmyslu může přinést dlouhodobější cenovou stabilitu, protože bude třeba uzavírat dlouhodobé kontrakty se stabilní cenou, neboť průmysl v dodávce energií nebude příliš flexibilní.

Rostoucí poptávka po plynu v Číně ukazuje na budoucí vývoj. Pro zemní plyn existují v regionu i další trhy s ohromným potenciálem, současný vývoj spotřeby v Číně zaznamenává výrazný nárůst, ten se projevil zejména na importu LNG do země. Do roku 2040 se předpokládá, že Čína zaujme 30% podíl na celkové spotřebě LNG ve světě.


S rostoucí poptávkou zajisté poroste i cena plynu, zda však nová úložiště a způsoby těžení cenový nárůst vyrovnají si netroufají garantovat ani odborníci na danou problematiku. Z dnešního pohledu se odběratelé plynu však nemusí bát přílišného zvýšení cen plynu, drobný nárůst se však vyloučit nedá. Zároveň je však jisté, že časy nejlevnějšího plynu již skončily.

Zdroje:


Nejlevnější plyn


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page